» ylläpitäjä

PEKKA PIIPARINEN

Sivuston ylläpitäjä työskentelee rakennetun kulttuuriympäristön parissa ja on myös harrastajavalokuvaaja.

Julkaistut teokset


- yksi kolmesta kirjoittajasta teoksessa "Pohjois-Karjalan arkkitehtuuriopas" (2018)

- "Outokummun taajaman rakennettu ympäristö" (2016). Julkaisijana Suomen paikalliskulttuuriyhdistys ry

- "Kaivoksesta kaupungiksi: historiateos Outokummun kaivoksesta, kaivosyhdyskunnasta sekä Outokummun kaivostoiminnan jälkeisestä ajasta" (toim.). Ensipainos julkaistu 2007, ja toinen täydennetty painos vuonna 2008

- "Outokummun taajaman kulttuurihistoria" (2014). Teos on julkaistu Outokummun kaivosmuseon internetsivuilla ja sinne pääsee Tarkastele kirjan sisältöä TÄSTÄ


Julkaistut tieteelliset artikkelit


- Tahiti 4/2015: "Eri toimijoiden roolit rakennussuojelussa: Joensuun ruutukaavakeskustan rakennussuojeluhistorian alkutaival 1960-luvulta 1980-luvun loppuun". Artikkelin voi lukea TÄSTÄ

- Yhdyskuntasuunnittelu 4/2011: "Kun rakennus ei kuollutkaan: tilan ja paikan merkitys Joensuun puisen kauppahallin uudelleenrakentamispyrkimyksissä". Artikkelin voi lueka TÄSTÄ

- Historiallinen aikakausikirja 1/2012: "Kun rakennus ei kuollutkaan: tilan ja paikan merkitys Joensuun puisen kauppahallin uudelleenrakentamispyrkimyksissä"


Muita artikkeleita mm.:


- museovirasto.fi-sivuilla artikkeli "Joensuun ruutukaavakeskusta – moderni kivikaupunki" (2019). Artikkelin voi lukea TÄSTÄ

- museovirasto.fi-sivuilla artikkeli "Joensuun keskustan kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osayleiskaavaa varten" (2019). Artikkelin voi lukea TÄSTÄ

- rakennusperinto.fi-sivuilla artikkeli "Kaivosten tahdissa kasvanut Outokumpu" (2014). Artikkelin voi lukea TÄSTÄ

- rakennusperinto.fi-sivuilla artikkeli "Joensuun kauppahallit kiistojen ja keskustelujen kohteena" (2012). Artikkelin voi lukea TÄSTÄ


Kaavaprosesseihin liittyviä selvityksiä


Yleis- ja asemakaavoihin liittyviä rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä selvityksiä, osa selvityksistä on tarkasteltavissa TÄSTÄ

Muita tutkimuksia


- historiatutkimus Joensuun kaupungin tekniselle virastolle vuonna 2013. Tutkimuksen nimi: Tutkimus Joensuun Penttilänrannan ja Pielisjoen itärannan suunnittelu- ja toteutushistoriasta 1980-luvulta 2010-luvun alkuun


Opetus ja luennot


- rakennettuun ympäristöön liittyviä luentoja voi tarkastella TÄSTÄ