» ylläpitäjä

PEKKA PIIPARINEN

- työskentelee Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa vastuualueenaan Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristö

- valmistunut Joensuun yliopistosta 2001 (FM)

- jatko-opiskelijaksi Joensuun yliopistoon syksyllä 2008

- väitöskirjaan tähtäävän tutkimuksen työnimenä "Muuttuva kaupunkikeskusta - Joensuun ruutukaava-alueen suunnittelu, rakentaminen ja kaupunkikuva 1950-luvun alusta 2010-luvun alkuun"

- Päijät-Hämeen maakuntamuseossa rakennustutkijana 1.6 - 30.9.2015

- museonjohtajana Outokummun kaivosmuseossa 2002 - 2010

Muita opintoja


- mm. Teknillisen korkeakoulun/Aalto-yliopiston yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen (YTK) Pitkä kurssi 2009-2010

sekä Rakennetun kulttuuriympäristön inventoijan täydennyskoulutus 2013-2014. Jälkimmäisestä koulutuksesta lisätietoja TÄSTÄ


Julkaistut teokset


- yksi kolmesta kirjoittajasta teoksessa "Pohjois-Karjalan arkkitehtuuriopas" (2018)

- "Outokummun taajaman rakennettu ympäristö" (2016). Julkaisijana Suomen paikalliskulttuuriyhdistys ry

- "Kaivoksesta kaupungiksi: historiateos Outokummun kaivoksesta, kaivosyhdyskunnasta sekä Outokummun kaivostoiminnan jälkeisestä ajasta" (toim.). Ensipainos julkaistu 2007, ja toinen täydennetty painos vuonna 2008

- "Outokummun taajaman kulttuurihistoria" (2014). Teos on julkaistu Outokummun kaivosmuseon internetsivuilla ja sinne pääsee Tarkastele kirjan sisältöä TÄSTÄ


Julkaistut tieteelliset artikkelit


- Tahiti 4/2015: "Eri toimijoiden roolit rakennussuojelussa: Joensuun ruutukaavakeskustan rakennussuojeluhistorian alkutaival 1960-luvulta 1980-luvun loppuun"

Rakennussuojelua koskevan artikkelin voi lukea TÄSTÄ

- Yhdyskuntasuunnittelu 4/2011: "Kun rakennus ei kuollutkaan: tilan ja paikan merkitys Joensuun puisen kauppahallin uudelleenrakentamispyrkimyksissä"

- Historiallinen aikakausikirja 1/2012: "Kun rakennus ei kuollutkaan: tilan ja paikan merkitys Joensuun puisen kauppahallin uudelleenrakentamispyrkimyksissä"

Joensuun kauppahallia koskevan tieteellisen artikkelin voi lukea TÄSTÄ


Muita artikkeleita mm.:


- rakennusperinto.fi-sivuilla artikkeli "Kaivosten tahdissa kasvanut Outokumpu" (2014). Artikkelin voi lukea TÄSTÄ

- rakennusperinto.fi-sivuilla artikkeli "Joensuun kauppahallit kiistojen ja keskustelujen kohteena" (2012). Artikkelin voi lukea TÄSTÄ


Kaavaprosesseihin liittyviä selvityksiä


Yleis- ja asemakaavoihin liittyviä rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä selvityksiä, osa selvityksistä on tarkasteltavissa TÄSTÄ

Muita tutkimuksia


- historiatutkimus Joensuun kaupungin tekniselle virastolle vuonna 2013. Tutkimuksen nimi: Tutkimus Joensuun Penttilänrannan ja Pielisjoen itärannan suunnittelu- ja toteutushistoriasta 1980-luvulta 2010-luvun alkuun


Opetus ja luennot


- esimerkiksi tuntiopettajana Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteenlaitoksella keväällä 2017 ja syksyllä 2013

- rakennettuun ympäristöön liittyviä luentoja voi tarkastella TÄSTÄ


Muuta


- vuoden kaupunkikeskustateko 2013 (myöntäjänä Joensuun kaupunkikeskustayhdistys). Lisätietoja sanomalehti Karjalaisen artikkelista TÄSTÄ

- valokuvaharrastusta 1990-luvun alusta lähtien
Valokuvanäyttelyistä on sivuilla erillinen esittely. Valokuvia on katsottavissa kuvagalleria-osiossa.Teos "Outokummun taajaman rakennettu ympäristö" julkaistiin marraskuussa 2016. Teos on 130 sivuinen ja sen julkaisijana toimi Suomen paikalliskulttuuriyhdistys ry.