» opetus ja luennot

- MENNEITÄ LUENTOJA JA TAPAHTUMIA -

JOENSUUN SUUNNITTELU JA ARKKITEHTUURI

Osa Joensuun 170-juhlavuoden luentosarjaa. Carelicumissa 29.9.2018.

ASUMISTA JA ARKKITEHTUURIA OUTOKUMMUN KAIVOSYHDYSKUNNASSA

Luento Outokummun vanhat talot -tapahtuman yhteydessä 5.8.2017.

LUENNOT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON (JOENSUUN KAMPUS) HISTORIAN JA MAANTIETEEN LAITOKSELLA 2017

- 14.3 klo. 10-12 salissa AG100, aiheena "Keskustasuunnittelu 1900-luvulla"
- 15.3 klo. 10-12 salissa AG100, aiheena "Arkkitehtuurin ja rakennustaiteen historiaa"
- 16.3 klo. 8-10 salissa AU111, aiheena "Suomalaisen rakennussuojelun historiaa"
- 17.3 klo. 13-15 ekskursio Joensuun ruutukaavakeskustaan

LUENNOT OUTOKUMMUN TAAJAMAN RAKENNUSHISTORIASTA 2016

Kolme luentoa outokumpulaisesta arkkitehtuurista ja yhdyskuntasuunnittelusta. Luentojen yhteydessä esiteltiin uutuuskirjaa "Outokummun taajaman rakennettu ympäristö"

- torstaina 24.11 klo. 17 Outokummun kaupunginkirjasto - perjantaina 25.11 klo. 16 Outokummun Leppäsen leipomo - lauantaina 26.11 klo. 13 Joensuun kaupunginkirjaston Muikku-sali

LUENNOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA 15.12.2015

Tiistaina 15.12 kaksi luentoa Jyväskylän yliopistossa KUOMA -kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksessa (sali Sem D 109 klo. 12:15-15:45):

- Rakennussuojelun menetelmiä ja toimijoita: Joensuun ruutukaava-keskustan rakennussuojeluhistoria 1960-luvulta 2000-luvulle

- Kaupunkikeskustojen ajoneuvoliikenteen suunnittelu- ja toteutushistoriaa


LUENTO SUOMALAISISTA RIVITALOISTA 18.9.2015

Luento "Suomalaiset rivitalot ja Outokummun Käärmetalo". Luento on osa Käärmetalon eli Räsälänmäki Oy:n 60-vuotisjuhlaa. Luento pidetään Hotelli Malmikummussa 18.9.2015 alkaen klo. 18:15.

LUENTO JOENSUUN RAKENNUSSUOJELUN HISTORIASTA 17.9.2015

Luento liittyy Kulttuurivelka-seminaariin, joka järjestetään Joensuussa. Esitelmän aiheena "Rakennussuojelun menetelmiä ja toimijoita: Joensuun ruutukaava-keskustan rakennussuojeluhistoria 1960-luvulta 2000-luvulle"

Aika ja paikka: torstaina 17.9.2015 klo 13.00–18.00, Carelicumin auditorio, Koskikatu 5, JoensuuLuento Kaupunkitutkimuksen päivillä Tampereella 11.5.2015

Esitelmän nimi on "Kulttuuriympäristöä koskevat selvitykset Joensuun ruutukaavakeskustan suojeluhistoriassa 1960-luvulta 2010-luvulle"

Lisätietoja Kaupunkitutkimuksen päivistä TÄSTÄ

Luento Taidehistorian päivillä Jyväskylässä 13.2.2015

Esitelmän nimi oli "Rakennussuojelun menetelmiä ja toimijoita: Joensuun ruutukaavakeskustan rakennussuojeluhistoria 1960-luvun alusta 2000-luvulle."

Lisätietoja Taidehistorian päivistä TÄSTÄ

IMPRESSIOITA VARKAUDEN KESKUSTASTA 8.11.2014

Tarinoiden Taulumäki –kaupunkifestivaaleilla impressioita Varkauden Kauppakadusta ja Taulumäentorista. Kolmen esityksen tarkoituksena oli tuoda ilmi ulkopuolisen vaikutelmia kaupungin pääkadusta ja sen kupeessa olevasta torialueesta.
Impressiot esiteltiin valokuvien ja PowerPoint -esityksen avulla 8.11.2014 Varkauden kirjastossa.LUENTO KAUPUNKITUTKIMUKSEN PÄIVILLÄ 2014

Tiistaina 6.5.2014 luento aiheesta: Ihmisläheinen mittakaava ja sen tuomat ongelmat Joensuun ruutukaavan suunnittelussa 1960- ja 1980-luvuilla.

Luento alkaa klo. 13:50 Tieteiden talossa Helsingissä osoitteessa Kirkkokatu 6.

Lisätietoja Kaupunkitutkimuksen päivien ohjelmasta 5.-5.6.2014 TÄSTÄ


LUENNOT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON (JOENSUUN KAMPUS) HISTORIAN JA MAANTIETEEN LAITOKSELLA SYKSYLLÄ 2013

Kurssin nimi on Suomalaisen kaupunkiympäristön ajat ja tilat ja Pekka Piiparisen luennot kurssista ovat seuraavat :

23.9 klo. 10 - 12, Suomalaisen kaupunkisuunnittelun ja toteutuksen historian päälinjaukset 1800- luvun loppuun saakka, sali M103

25.9 klo. 10 – 12, Keskustasuunnittelu toisen maailmansodan jälkeen, sali M102

25.9. klo. 12 – 14, Keskustojen toteuttaminen ja kaupunkikuva toisen maailmansodan jälkeen, sali M102

1.10. klo. 8 – 10, Arkkitehtuurin ja rakennustaiteen historiaa, Sali M10

2.10, klo. 10 – 12, Suomalaisen rakennussuojelun historia, Sali M102

2.10. klo. 12 – 14, Entisten teollisuusalueiden uusiokäyttö, Sali M102

Muita luennoitsijoita ovat Jani Karhu, Jani Lukkarinen ja Jussi Semi.
OUTOKUMPULAISEN RAKENNUSPERINNÖN TULEVAISUUS - Keskustelua osayleiskaavan vaikutuksesta rakennettuun ympäristöön

Keskiviikkona 28.8.2013 järjestetään seminaari- ja keskustelutilaisuus outokumpulaisesta historiallisesta rakennuskannasta ja sen tulevaisuudesta. Seminaaria alustavat seuraavat henkilöt:Pekka Piiparinen: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys

Marja-Leena Ikkala: Outokumpu Museoviraston näkökulmasta

Hannu Piipponen: ELY-keskuksen avustuksen rakennusperinnön hoitoon

Anne Meriläinen: Kaivosmuseon rakennuksiin liittyvät kokoelmatiedot


Alustusten jälkeen alkaa keskustelu, jota juontaa Henry Räsänen. Tilaisuus alkaa klo. 18:00 Outokummun kaupungintalon valtuustosalissa.


LUENTO KAUPUNKITUTKIMUKSEN PÄIVILLÄ 2013

Kaupunkitutkimuksen päivillä Turussa luento aiheesta "Kaivoskaupungin rakennettu ympäristö." Luennon ajakohta 26.4.2013, paikkana Turun yliopisto.

Luento liittyy meneillä olevaan Outokummun osayleiskaavan laadintaan ja siinä tehtävään kulttuuri- ja rakennushistorialliseen selvitykseen.

Kuvassa Outokummun Vanhaa kaivosta 1950-luvulla. Kuva Väinö Henttinen / Outokummun kaivosmuseo

LUENTO JOENSUUN OPPAILLE 2013

Joensuun Seudun Kansalaisopiston tilaama luento Joensuun oppaille 1.2.2013 aiheesta "Joensuun ruutukaava-alueen kehityspiirteitä."


JOULUKUUN 2012 LUENNOT OUTOKUMMUSSA

Yleisöluento ja keskustelutilaisuus: muistoja vuosikymmenten takaa. Valokuvien esitystilaisuus, jossa katseltiin Outokummun kaivosmuseon vanhoja valokuvia ja muisteltiin niihin liittyviä paikkoja ja tiloja. Esitys pidettiin Outokummun vanhainkodilla 20.12.2012.

Outokummun Seudun artikkeli luennosta TÄSTÄYleisöluento: Outokummun vanhat rakennukset – kaupunkikuvan muuttuminen. Luennolla tutusttiin Outokummun keskusta-alueen arkkitehtuuriin ja taajaman visuaalisen ilmeen muutoksiin. Luento pidettiin 20.12.2012 Outokummun kirjastossa.


Yleisöä Outokummun kirjastogalleriassa.


HISTORIANTUTKIMUKSEN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 2012

Historiantutkimuksen päivillä 27.10.2012 Helsingissä luento aiheesta Historiantutkimuksen tuottama informaatio Joensuun keskustan osayleiskaavaprosessissa.”

Paikkana Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki).Luennolla pohdittiin mm. sitä, eroavaisuuksia on historiantutkijan ja esimerkiksi arkkitehdin ja rakennustutkijan laatimissa kulttuurihistoriallisissa selvityksissä.

Lisätietoja tapahtumasta TÄSTÄ


KAUPUNKITUTKIMUKSEN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 2012

Kaupunkitutkimuksen päivät Helsingissä Tieteiden talossa 3-4.5.2012.

Oma luentoaiheeni oli:

Kaupunkikeskustojen kaupunkikuva ja estetiikka – rakennetun ympäristön parissa työskenteleville tehty kyselytutkimus 16 keskisuuren kaupungin keskusta-alueista

Lisätietoja tapahtumasta TÄSTÄHYVINTOINTI-SUOMEN RAKENNUSPERINNÖN JÄLJILLÄ - LIIKENNE JA INFRASTRUKTUURI

Museoviraston ja tieliikenteen valtakunnallinen erikoismuseo Mobilia järjestivät 15.11.2011 Kangasalalla seminaarin, jossa pureuduttiin liikenteen synnyttämien ympäristöjen sekä niiden suojeluun ja hoitoon liittyviin kysymyksiin. Seminaarin teemana oli ”Hyvinvointi-Suomen rakennusperinnön jäljillä – liikenne ja infrastruktuuri”Seminaarissa luennot pitivät:

Pekka Piiparinen: Joensuun keskustan autoliikenne rakennetussa ympäristössä: liikennöinnin historiaa ja sen huomioon ottaminen keskustan osayleiskaavassa

Marketta Hyvärinen (Pirkanmaan ELY-keskus): Huoltoasemien uudelleenkäyttö – saastuneen maan ongelma, ympäristövastaava

Martti Piltz: Siltojen ja teiden arvottaminen

Kaija Kiiveri-Hakkarainen (Museovirasto) Linja-autoasemien säilyttämiskysymyksiä Asko Takala (Kirsti Sivén & Asko Takala arkkitehdit Oy): Autoliikenteen unelmakaupungin tulevaisuus – tapaus Raisio,

Seminaarin sisällöstä saa tarkempia lisätietoja TÄSTÄ

-------------------------------------------------------------------------------------

KESKUSTELUA KESKUSTAN KEHITTÄMISESTÄ 24.10.2011

Henry Räsänen toimi tapahtuman juontajana.Suomen paikalliskulttuuriyhdistys ry yhteistyössä Pohjois-Karjalan museon ja Joensuun kaupunkikeskustayhdistys ry:n kanssa järjestivät 24.10.2011 luento- ja keskustelutapahtuman, joka liittyi tulevaan Joensuun keskustan osayleiskaavaan. Tapahtuman tarkoituksena oli esitellä keskusta-alueen historiaa ja tulevaisuutta ja herätellä kaupunkilaisissa keskustelua. Paikalle saapui kuuntelemaan ja keskustelemaan noin 50 henkilöä.
Joensuun keskustan osayleiskaavan suunnittelualue.Tapahtuman ensimmäisestä luennosta vastasi Joensuun kaupunkikeskustayhdistys ry:n toiminnanjohtaja Jouni Töyrylä, jonka aineena oli ”Kaupunkikeskustakehittämisen ja kehittymisen monet värit.”

Toisen luennon piti tutkija Pekka Piiparinen, joka kertoi Joensuun keskusta-alueen rakennussuojelun historiasta. Luennot järjestettiin Carelicumin auditoriossa.Tapahtumaan kuului myös Pohjois-Karjalan museon kokoelmajohtaja Auli Patjaksen opastettu kierros museon Joensuu-näyttelykokonaisuuteen.

--------------------------------------------------------------------------------------EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄ JOENSUUSSA 9.9.2011

Euroopan rakennusperintöpäiviä vietettiin 50 Euroopan maassa eri kaupungeissa ja kunnissa. Tapahtumien avulla pyritiin herättämään keskustelua sekä edistämään paikallisen rakennusperinnön tuntemusta ja arvostusta. Joensuussa vuoden 2011 tapahtuma järjestettiin perjantaina 9.9, ja sen järjestämisestä vastasi Suomen paikalliskulttuuriyhdistys ry. yhteistyössä Pohjois-Karjalan museon, Joensuun kaupungin kaavoituksen, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sekä Pohjois-Karjalan SAFA:n kanssa.

Euroopan rakennusperintöpäivä piti sisällään kaksi esitystilaisuutta. Itä-Suomen yliopiston maantieteen laitoksen yliopistonlehtori Jussi Semin (yläkuvassa) luento ja kävelykierros pohjautuivat hänen väitöskirjaansa, jossa Semi tutki joensuulaisten paikkakokemuksia. Itä-Suomen yliopiston historian laitokselle väitöskirjaa tekevä Pekka Piiparinen (alakuvassa) taas kertoi Joensuun kaupunkikuvallisista erityispiirteistä ja vertasi niitä muihin suomalaisiin kaupunkeihin. Piiparisen väitöskirjan aihe on Joensuun keskustan suunnittelu ja rakentuminen 1950-luvun alusta 2010-luvun alkuun.Euroopan rakennusperintöpäivien ohjelma oli seuraava:Pohjois-Karjalan Arvotalo 2011 –palkinnon jako. Carelicum klo. 14:30Jussi Semin johdanto kävelykierrokselle. Carelicum klo. 15:00 – 15:30Jussi Semin vetämä kävelykierros, jonka teemana on ruutukaavan merkittävän paikkakokemukset. Lähtö Carelicumin edestä klo. 15:30 – 16:45Pekka Piiparisen luento, jonka jälkeen keskustelutilaisuus. Piiparisen luennon aiheena oli Joensuun ruutukaavan erityispiirteet ja muut suomalaiset kaupungit. Carelicum klo. 17:00 – 19:00. Luennon päätteeksi keskustelutilaisuus, jonka juonsi Henry RäsänenEuroopan rakennusperintöpäivien tilaisuuksiin oli vapaa pääsy.