» selvitykset

Tällä hetkellä en tee rakennettuun ympäristöön liittyviä selvityksiä ja inventointeja.Tehtyjä selvityksiä ja inventointeja


Yleiskaavatason selvitykset:

- Joensuun Rantakylä-Utran kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys (2017)

- Rauman keskustaajaman kulttuuriympäristöselvitys (2014)

- Outokummun taajaman kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys (2013) ja selvityksen kohdeluettelo.

- Joensuun keskustan kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys (2011) ja ja selvityksen kohdeluettelo.

Rakennushistorialliset selvitykset:

- Joensuun ruutukaavan korttelin 48 pohjoisosan rakennushistoriaselvitys (2014)

- Mikkelin entinen SOK:n konttori- ja varastorakennus (2012)

Alue- ja rakennusinventoinnit:

- Joensuun Tulliportinkadun koulualueen alue- ja rakennusinventointi (2017)

- Kesälahden Totkunniemen rakennetun ympäristön selvitys (2017)

- Soanlahdenkadun alue- ja rakennusinventointi Joensuun Niinivaaran kaupunginosassa (2014)

- Joensuun Tulliportinkadun koulualueen alue- ja rakennusinventointi (2017)

Rakennusinventoinnit:

- useita rakennusinventointeja. Esimerkit inventoinneista ovat Teppolan pihapiiri Joensuussa (2013)

ja Keravan Saviniementien ympäristö (2016)

Ruotsalaistalot Rauman Suokarinkadulla liittyivät Rauman keskustaajaman kulttuuriympäristöselvitykseen. Kuvan omakotitalot valmistuivat vuonna 1940.
Joensuun korttelin 48 rakennushistoriaselvityksessä käsiteltiin korttelin puurakennuskantaa. Kuvassa lähimpänä kameraa Torikatu 12, jonka vanhimmat osat valmistuivat vuonna 1851, mutta jonka nykyinen ulkoasu on pääasiassa vuodelta 1909.