» tutkimus

Esitarkastukseen helmikuussa 2016 jätetty väitöskirja

Esitarkastuksessa oleva historian alan väitöskirja, jonka nimi on "Muuttuva kaupunkikeskusta - Joensuun ruutukaava-alueen suunnittelu, rakentaminen ja kaupunkikuva 1950-luvun alusta 2010-luvun alkuun".

Väitöskirjan pääluvut ovat:

1. Kaupunkikeskusta tutkimuskohteena
2. Joensuun ruutukaava-alueen maankäytön suunnittelu
3. Ruutukaava-alueen toteutus
4. Liikekeskustan suunnittelu ja toteutus
5. Rakennussuojelu
6. Liikenne
7. Viheralueet
8. Syntynyt kaupunkikuva
9. Yhteenveto

Julkaistut teokset


- "Kaivoksesta kaupungiksi: historiateos Outokummun kaivoksesta, kaivosyhdyskunnasta sekä Outokummun kaivostoiminnan jälkeisestä ajasta" (toim.). Ensipainos julkaistu 2007, ja toinen täydennetty painos vuonna 2008

- "Outokummun taajaman kulttuuriympäristö" (2014). Teos on julkaistu Outokummun kaivosmuseon internetsivuilla ja sinne pääsee Tarkastele kirjan sisältöä TÄSTÄ


Julkaistut tieteelliset artikkelit

- Tahiti 4/2015: Eri toimijoiden roolit rakennussuojelussa: Joensuun ruutukaavakeskustan rakennussuojeluhistorian alkutaival 1960-luvulta 1980-luvun loppuun

Joensuun rakennussuojeluhistoriaa esittelevän artikkelin voi lukea TÄSTÄ

- Yhdyskuntasuunnittelu 4/2011: "Kun rakennus ei kuollutkaan: tilan ja paikan merkitys Joensuun puisen kauppahallin uudelleenrakentamispyrkimyksissä"

- Historiallinen aikakausikirja 1/2012: "Kun rakennus ei kuollutkaan: tilan ja paikan merkitys Joensuun puisen kauppahallin uudelleenrakentamispyrkimyksissä"

Joensuun kauppahallia koskevan tieteellisen artikkelin voi lukea TÄSTÄ


Muita tutkimuksia


- historiatutkimus Joensuun kaupungin tekniselle virastolle vuonna 2013. Tutkimuksen nimi: Tutkimus Joensuun Penttilänrannan ja Pielisjoen itärannan suunnittelu- ja toteutushistoriasta 1980-luvulta 2010-luvun alkuun